Za doprovodu lidových písní, říkadel, pranostik, pořekadel a rytmických nástrojů putovala Morana se svým průvodem Kudlovem, jako symbol odcházející zimy. Podle starého obyčeje byla v době  – po Smrtné neděli a před Květnou nedělí – vynesena k potoku. Zvyk praví, že Morana (Moréna, Mařena, Smrtka…) – figurína v ženských šatech odpluje po vodě. Přivítáme štědré a krásné jaro. V závěru malé slavnosti rodiče s učitelkami Moranu z potůčku vylovili a uklidili všechny stopy.