INFORMACE O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

———————————————————————————————————

Školní rok 2018/2019 začíná 1.9.2018 a trvá do 31.8.2019.

Provozní doba: denně 6:00 – 16:00 h.

Podle školního řádu musí zákonný zástupce s dítětem opustit budovu mateřské školy nejpozději v 16:00 h.

———————————————————————————————————-

———————————————————————————————————–

———————————————————————————————————-