USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 200 ze dne 26.února 2021 se od 01.03.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.


Školní rok 2019/2020 začíná 1.9.2020 a trvá do 31.8.2021.

Provozní doba: denně 6:15 – 16:15 h.

Podle školního řádu musí zákonný zástupce s dítětem opustit budovu mateřské školy nejpozději v 16:15 h.