• SL2
  • SL1
Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvkové organizace

DISTANČNÍ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOSTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  1. Vzdělávání bude probíhat off-line. Jedná se o způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet. U dětí se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.), inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

  2. Materiály vypracované učitelkami budou umísťovány na webových stránkách mateřské školy (www.mskudlov.cz), na vyžádání mohou být zasílány prostřednictvím e-mailu.

  3. Děti mohou samy navrhovat témata, která chtějí prozkoumat a kterým se chtějí věnovat. Mohou se svými rodiči zpracovávat různá témata (každý nejprve zkoumat ve svém prostředí) a pak si společně zasílat svá zjištění).

  4. Rodiče a děti si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá.

  5. Portfolia, vypracované úkoly, splněné aktivity, výrobky, pracovní listy…. budou rodiče předávat učitelkám v mateřské škole každé pondělí v době od 10:00 do 12.00 h.

  6. Zpětná vazba od učitelek i komunikace rodičů s učitelkami bude realizovaná prostřednictvím e-mailu nebo aplikací WhatsApp či Viber.

  7. Rodiče, kteří nemají možnost vytisknout si materiály z webu, nahlásí co nejdříve tuto skutečnost mateřské škole (e-mail, SMS). Mateřská škola je na vyžádání připraví v tištěné podobě.

———————————————————–

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 200 ze dne 26.února 2021 se od 01.03.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

———————————————————–

Mateřská škola je zapsána do rejstříku školských právnických osob. Je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Zlínem.

Mateřská škola se nachází v okrajové městské části. Vzdělávání dětí a jejich všestranný rozvoj je zajišťován ve dvou věkově smíšených třídách. Speciální péče je věnována dětem od pěti let (klub „Předškolák“). Školní vzdělávací program, zázemí mateřské školy, okolní přírodní prostředí i pestré formy spolupráce s jinými organizacemi, subjekty a dobrovolníky poskytují možnosti realizace přírodovědných, badatelských, polytechnických, poznávacích, pohybových a společenských aktivit. Součástí budovy školy je tělocvična, vlastní oplocená  zahrada s herní plochou a herními prvky. Mateřská škola organizuje akce pro celou rodinu i veřejnost, bezplatnou výuku hry na zobcovou flétnu, umožňuje výuku plavání a anglického jazyka za úplatu.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.

Součástí mateřské školy je školní jídelna.