• SL2
  • SL1
Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvkové organizace

Mateřská škola je zapsána do rejstříku školských právnických osob. Je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Zlínem.

Mateřská škola se nachází v okrajové městské části. Vzdělávání dětí a jejich všestranný rozvoj je zajišťován ve dvou věkově smíšených třídách. Speciální péče je věnována dětem od pěti let (klub „Předškolák“). Školní vzdělávací program, zázemí mateřské školy, okolní přírodní prostředí i pestré formy spolupráce s jinými organizacemi, subjekty a dobrovolníky poskytují možnosti realizace přírodovědných, badatelských, polytechnických, poznávacích, pohybových a společenských aktivit. Součástí budovy školy je tělocvična, vlastní oplocená  zahrada s herní plochou a herními prvky. Mateřská škola organizuje akce pro celou rodinu i veřejnost, bezplatnou výuku hry na zobcovou flétnu, umožňuje výuku plavání a anglického jazyka za úplatu.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.

Součástí mateřské školy je školní jídelna.

Kontakt: tel. + 420 770 153 115, e-mail mskudlov@zlinedu.cz