CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

Dítě 3leté:

 • obléknout se a svléknout s dopomocí,
 • nazout si přezůvky,
 • najíst se lžící,
 • pít z pohárku,
 • umýt si ruce mýdlem, utřít si je se do ručníku,
 • používat WC,
 • smrkat směrem ven s dopomocí,
 • zvládat chůzi po schodech.

Dítě pětileté:

 • obléknout se a svléknout,
 • obovat a vyzouvat obuv,
 • najíst se lžící, příborem,
 • pít z pohárku, z hrnku,
 • umýt si ruce mýdlem a správně si je utřít do ručníku,
 • samostatně smrkat směrem ven,
 • zvládat bezpečně chůzi po schodech,
 • vyjádřit dotaz, přání…

UPOZORNĚNÍ A DOBRÉ RADY PRO ZAČÁTEK

          Vážení rodiče,

 • dítě předejte učitelce, krátce se rozlučte a odejděte.

 • Dítěti předem oznamte, kdy si je vyzvednete a tuto dobu dodržte.

 • Čtěte všechny informace na nástěnkách v mateřské škole.

 • Nedávejte dětem do mateřské školy sladkosti, jídlo, cenné věci (šperky, peníze, hodinky, přístroje apod.), dále předměty, které by mohly způsobit zranění (šperky, ozdobné předměty, ostré předměty, předměty, které by děti mohly vdechnout atd.).

 • Za ztrátu či poškození věcí, které si děti do mateřské školy přinesou, mateřská škola neodpovídá.

 • Dětem dejte vhodné oblečení na pobyt ve vnitřních prostorách a jiné oblečení na pobyt venku. V oblečení na pobyt venku děti nemohou pobývat ve vnitřních prostorách (aktivity v denních místnostech, na kobercích apod.). Připravte dětem pro všechny případy náhradní oblečení.

 • Připravte dětem pevnou obuv. Nazouváky, obuv Crocs, baleríny… apod. jsou z bezpečnostních důvodů nepřípustné.

 • V průběhu oběda nevstupujte bez vyzvání do školní jídelny, nestůjte v prostoru chodby před jídelnou, nepovolávejte na děti, neukazujte se jim. Nechejte děti v klidu dojíst. Mějte ohled i na ostatní děti, které by Vaše přítomnost mohla rozrušit a vyvolat u nich lítost.

 • Doporučujeme libovolným způsobem označit osobní věci dětí. Může dojít k záměně.

 • Denně kontrolujte a uklízejte skříňku, osobní přihrádku, osobní věci dětí, uložení pasty a kartáčku na zuby.

 • Konzumace jídla v prostorách, které nejsou k tomuto účelu určené (školní jídelna) je zakázána.

 • Chovejte se vždy s ohledem na všechny děti.

 • Nenarušujte aktivity dětí hlučným chováním, nešetrným zacházením se zařízením, znečišťováním zařízení mateřské školy, telefonováním v době od 9:00 do 12:00, pokud to není nezbytně nutné…                                                                         

  Děkujeme.