ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK

 • Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.
 • Provoz MŠ je přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla po dobu šesti týdnů a v měsíci prosinci, po dobu maximálně  pěti dnů. O plánovaném přerušení provozu – o termínu a délce jeho přerušení –  jsou zákonní zástupci dětí s dostatečným předstihem informováni.
 • O případném neplánovaném přerušení provozu (z technických či organizačních důvodů) budou zákonní zástupci informováni neprodleně.
 • Problematika organizace provozu je popsána v dokumentu ŠKOLNÍ ŘÁD.

DEN

 • Denní provoz MŠ je od 6:15 h do 16:15 h.
 • Mateřská škola má dvě věkově smíšené třídy.
 • Ve třídě  „Myšičky“, která je prostorově větší, je zapsán větší počet dětí než v prostorově menší třídě „Ježečci“.
 • Děti se scházejí ve větší třídě s názvem „Myšičky“. Rodiče předají převlečené dítě osobně učitelce MŠ.
 • V 7.30 se v jídelně podává přesnídávka. Děti, které přicházejí do mateřské školy v jejím průběhu, ráno se v mateřské škole nestravují, přivede zákonný zástupce do třídy „Myšičky“ a předá učitelce.
 • Po ranním kroužku (přibližně v 8.00 hod.), kdy se děti přivítají, krátce sdělí zážitky a vyslechnou informace o denním programu, se děti rozcházejí do tříd, do kterých jsou zapsány. Zde probíhají dopolední aktivity.
 • Přibližně v 9.30 se v jídelně podává zeleninová či ovocná přesnídávka. Potom se děti připravují na pobyt venku.
 • V případě špatného počasí se pobyt venku nahrazuje pohybovými aktivitami v tělocvičně.
 • V 11.30 se podává oběd. Děti stolují v jídelně.
 • Po obědě následuje hygiena a příprava na odpolední odpočinek. Děti se převlékají ve třídě „Myšičky“, tady ponechají uložené oblečení.
 • Děti odpočívají v místnosti určené pro odpočinek dětí. Zde přicházejí převlečené do pyžama. Každé dítě má své lahátko. Děti, které nespí, odpočívají.
 • Pro děti s povinností předškolního vzdělávání jsou po kratším odpočinku připraveny individuální činnosti.
 • Pyžamo si děti ukládají do označené přihrádky v chodbě před denní místností pro pobyt dětí.
 • Odpolední svačina se podává opět v jídelně, následuje po odpočinku dětí (přibližně po 14.30 hod.).
 • Odpolední aktivity probíhají ve třídě „Myšičky“, případně na zahradě mateřské školy, výjimečně v tělocvičně. Sem si zákonní zástupci či jejich zmocněnci pro děti přicházejí.
 • Rodiče přispívají na nákup hygienických kapesníků, které mají děti neustále k dispozici ve třídách, v jídelně, místnosti pro odpočinek a při pobytu venku.

CO PŘIPRAVIT DÍTĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Vhodné oblečení na pobyt ve třídě,
 • přezůvky s pevnou patou, v žádném případě nazouváky,
 • pohodlné oblečení na pobyt venku, přizpůsobené venkovní teplotě,
 • sportovní obuv na pobyt venku,
 • náhradní spodní prádlo i oblečení,
 • pyžamo,
 • hřeben, případně kartáček na zuby a pastu,
 • pláštěnku.

Osobní věci dětem podepiště, případně jinak označte, aby nedocházelo k záměnám.

DĚTEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEDÁVEJTE:

 • sladkosti (kromě oslav svátků, narozenin apod.),
 • šperky (řetízky, korálky, náramky, náušnice …),
 • peníze a cennosti,
 • hračky rozebíratelné na součástky nebo takové, které se mohou poškodit nebo zničit,
 • další předměty, kterými mohou děti ublížit sobě nebo druhým dětem.