VÁŽENÍ RODIČE,

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO DĚTI NAPLÁNOVALA DVA ŠKOLNÍ VÝLETY.

VÝLET DO KOVOZOO VE STARÉM MĚSTĚ → 18.06.2021.

VÝLET DO ENVICENTRA PRO KRAJINU VE VYSOKÉM POLI23.06.2021.

Výlety jsou připraveny a zpracovány jako projektové dny mimo mateřskou školu (s odborníky z praxe a pedagogy MŠ), jako aktivity vedoucí k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Cílem těchto aktivit je propojit teoretické znalosti z prostředí mateřské školy s jejich využitím v praxi.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu z výzvy operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ – s názvem „MŠ Kudlov 63″, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015815, financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR.

Finanční částka potřebná k realizaci obou výletů bude hrazena z prostředků, které mateřská škola získala zapojením se do výše uvedeného projektu.

Podrobnější informace k výletům pro Vás budou na nástěnce připraveny v pondělí 14.06.2021.

UPOZORNĚNÍ

VÝLET 18.06.2021 – ODJEZD 8:15 H.