ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 04/2021 JE ZRUŠENA kompenzace úplaty za předškolní vzdělávání za období 03/2021 (nařízením vlády zakázaná přítomnost dětí v MŠ), která byla zákonnými zástupci uhrazena na základě předpisu (doklad 20210228).  

————————————————————————————————————————–

VÁŽENÍ RODIČE,  SVÉ PLATBY ZASÍLEJTE NA ÚČET ČÍSLO

123-2883930277/0100.

————————————————————————————————————————-

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ ve školním roce 2020/2021 je 450,00 Kč měsíčně. Výše „úplaty“  je stanovena vnitřním předpisem, jehož znění najdete na stránce „DOKUMENTY“ i v prostoru nástěnky v budově mateřské školy.

————————————————————————————————————————-

Ceník hlavních a doplňkových jídel najdete na stránce „STRAVOVÁNÍ“ (i nástěnka v MŠ).

————————————————————————————————————————

Stravné za příslušný kalendářní měsíc je splatné do 15. dne následujícího měsíce (odst. 6 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího měsíce (odst. 6 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Je nutné dodržet výše uvedený legislativně stanovený termín splatnosti. Děkujeme.