Telefon: +420770153115
 E-mail:  mskudlov@zlinedu.cz

Pedagogičtí zaměstnanci:

Kateřina Slezáková – učitelka (tel. +420 770 153 115)

Bc. Hana Vránová – učitelka (tel. +420 770 153 115)

Bc. Magdaléna Jasenská – učitelka (tel. +420 770 153 115)

Bc. Jarmila Řezníčková – ředitelka (tel.+420 770 152 115)

Bc. Tereza Bobálová – asistent pedagoga (tel. +420 770 153 115)

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Miroslava Mrázková (školnice)

Eva Zemanová (účetní)

Zaměstnanci školní jídelny:

Jaroslava Zámečníková (kuchařka)

Identifikační údaje

Název zařízení: Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín-Kudlov
IČO: 71006958
Zařazení do sítě: 1. 1. 2003
Identifikátor zařízení: 600 112 861, IZO 107 605 503
Kapacita: 42 dětí
Součásti: školní jídelna, IZO 103 107 746
Zřizovatel MŠ: statutární město Zlín
Adresa zřizovatele: nám. Míru 12, 761 40, Zlín
Statutární orgán: Bc. Jarmila Řezníčková, ředitelka mateřské školy
Název ŠVP: „Od podzimu do léta“
Telefon, e-mail, webové stránky: +420 770 152 115, +420 770 153 115, mskudlov@zlinedu.cz, www.mskudlov.cz