V úterý 31. 06. jsme s dětmi navštívili FILMOVÝ UZEL –  expoziční celek s dokumenty o historii tvorby filmů v kudlovských ateliérech. Součástí byla tvořivá dílna. Děti si mohly z plastelíny vyrobit nejrůznější postavičky podle své fantazie. Potom je přenesly do dílny, kde si vyzkoušely se studenty proces animace – vytvořily vlastní několikavteřinový „animovaný film“. Bylo to zajímavé tvořivé dopoledne.