Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvkové organizace

Mateřská škola je zapsána do rejstříku školských právnických osob. Je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Zlínem.

Mateřská škola se nachází v okrajové městské části. Vzdělávání dětí a jejich všestranný rozvoj je zajišťován ve dvou věkově smíšených třídách. Speciální péče je věnována dětem od pěti let (klub „Předškolák“). Školní vzdělávací program, zázemí mateřské školy, okolní přírodní prostředí i pestré formy spolupráce s jinými organizacemi, subjekty a dobrovolníky poskytují možnosti realizace přírodovědných, badatelských, polytechnických, poznávacích, pohybových a společenských aktivit. Součástí budovy školy je tělocvična, vlastní oplocená  zahrada s herní plochou a herními prvky. Mateřská škola organizuje akce pro celou rodinu i veřejnost, bezplatnou výuku hry na zobcovou flétnu, umožňuje výuku plavání a anglického jazyka za úplatu.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.

Součástí mateřské školy je školní jídelna.

 Mateřská škola je partnerem celostátní aktivity „Ukliďme svět“, „Ukliďme Česko“.

Příloha č. 1 - logo

Novinky

FILMOVÝ UZEL – DUBEN 2019

FILMOVÝ UZEL – DUBEN 2019

HRAJEME SI, POZNÁVÁME, UČÍME SE, TVOŘÍME…

HRAJEME SI, POZNÁVÁME, UČÍME SE, TVOŘÍME…

„SMRTNÁ NEDĚLE“

„SMRTNÁ NEDĚLE“

„Neseme Mořenu navrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěknú, pěkně přistrojenú, helo,…
HRAJEME SI, POZNÁVÁME, UČÍME SE, TVOŘÍME…

HRAJEME SI, POZNÁVÁME, UČÍME SE, TVOŘÍME…