Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvkové organizace

Mateřská škola je zapsána do rejstříku školských právnických osob. Je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Zlínem.

Mateřská škola se nachází v okrajové městské části. Vzdělávání dětí a jejich všestranný rozvoj je zajišťován ve dvou věkově smíšených třídách. Speciální péče je věnována dětem od pěti let (klub „Předškolák“). Školní vzdělávací program, zázemí mateřské školy, okolní přírodní prostředí i pestré formy spolupráce s jinými organizacemi, subjekty a dobrovolníky poskytují možnosti realizace přírodovědných, badatelských, polytechnických, poznávacích, pohybových a společenských aktivit. Součástí budovy školy je tělocvična, vlastní oplocená  zahrada s herní plochou a herními prvky. Mateřská škola organizuje akce pro celou rodinu i veřejnost, bezplatnou výuku hry na zobcovou flétnu, umožňuje výuku plavání a anglického jazyka za úplatu.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.

Součástí mateřské školy je školní jídelna.

 Mateřská škola je partnerem celostátní aktivity „Ukliďme svět“, „Ukliďme Česko“.

Příloha č. 1 - logo

Novinky

SETKÁNÍ S PEJSKY aneb „CHOVÁME SE VŠICHNI SPRÁVNĚ?“ – UKÁZKY Z KYNOLOGIE

SETKÁNÍ S PEJSKY aneb „CHOVÁME SE VŠICHNI SPRÁVNĚ?“ – UKÁZKY Z KYNOLOGIE

SPANÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPANÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

A toto byl den a noc, na kterou jsme se dlouho těšili.
LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V předposledním červnovém týdnu jsme se rozloučili s našimi šikovnými předškoláky. Přejeme…

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 2017

Ve středu 14.06.2017 uspořádala mateřská škola „Sportovní odpoledne“. Účastníci mohli vyzkoušet různé…