Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvkové organizace

Mateřská škola je partnerem celostátní aktivity „Ukliďme svět“, „Ukliďme Česko“.

Příloha č. 1 - logo 

Mateřská škola je zapsána do rejstříku školských právnických osob. Je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Zlínem.

Zázemí mateřské školy se nachází v okrajové městské části. Přírodní prostředí – blízkost lesa, luk, potůčku, studánky ….  poskytuje možnost příjemných a podnětných vycházek a pobytů spojených s pozorováním a poznáváním živé i neživé přírody a různými druhy pohybových aktivit. Součástí je tělocvična, vlastní oplocená  zahrada s herní plochou a herními prvky.

Mateřská škola nemá speciální zaměření; organizačně je rozdělena do dvou věkově smíšených tříd s celkovou kapacitou 45 dětí, zpravidla ve věku od tří do šesti let. Při odkladu školní docházky mohou mateřskou školu  navštěvovat  i starší děti.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.

Součástí mateřské školy je školní jídelna.

 

Novinky

EXKURZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NWT

EXKURZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NWT

Děti se seznámily s novými technologiemi ve výrobě, pěstitelství, výrobě a úspoře energií,…
GOLFOVÉ DOPOLEDNE

GOLFOVÉ DOPOLEDNE

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se dětem věnoval zkušený instruktor golfu pan…
EXKURZE NA FARMU VE BŘEZNICI

EXKURZE NA FARMU VE BŘEZNICI

Paní Eva Bosáková zajistila vzdělávací exkursi a zaplatila dopravu pro všechny děti…
VÝLET DO ARCHEOSKANZENU V MODRÉ

VÝLET DO ARCHEOSKANZENU V MODRÉ