Děkujeme všem rodičům za čas, který si udělali a přišli s dětmi na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ v místní části Kudlov a před Filmovým uzlem.