22. září pořádala mateřská škola první společnou akci pro děti, rodiče, rodinné příslušníky i veřejnost v letošním školním roce, která byla součástí integrovaného bloku „Podzimní čarování“. Před budovou mateřské školy se sešly rodinné posádky roztodivných krásně a s fantazií vyzdobených vozítek. Následovala cesta k lesu. V prostředí lesa vytvářely rodinné týmy vlastní domečky z přírodnin a přírodních materiálů; děti si zazpívaly písničky a přednesly básničky a říkadla vztahující se k tomuto období. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a diplom. Šlo o společně prožité chvíle dětí a jejich rodičů, o radostný prožitek a tvůrčí spolupráci.

Při pobytu v přírodě se učitelky snaží správně zvolenými postupy pomoci dětem ponořit se do prožitku. Učí děti být vnímavé, koncentrovat pozornost, sdílet. Děti se nejprve učí dívat, vnímat, experimentovat, prožívat, teprve potom mluvit o vnímaném a prožívaném, chápat, poznávat, navazovat na dosavadní zkušenosti, uvažovat o souvislostech.

Land art – spočívá v proměňování přírody zásahy v ní nebo v práci s materiálem v přírodě. Jde především o prožitek, vzájemnou interakci (člověk – příroda) i sebeuvědomění a intenzivní vnímání – působí příznivě na rozvoj kreativního myšlení i estetického cítění.