Letos to byla cesta do Vnorov, odtud plavba lodí po Baťově kanálu, absolvování pohádkové stezky s plněním úkolů a odměnou, plavba lodí zpět a návrat autobusem do MŠ.