Letošní první společná akce se konala ve středu 10.10.2018 v mateřské škole. Děti s rodiči i sourozenci společně tvořili obdivuhodné podzimní dekorace z přírodnin, kterými jsme společně vyzdobili celou mateřskou školu. Součástí akce byla soutěž o tři první místa. Porotou byli všichni přítomní, kteří prostřednictvím hlasovacích lístků vybrali výrobky, které se jim nejvíce líbily. O občerstvení se postarala paní kuchařka z mateřské školy a maminky dětí.  Někteří z těch, kteří nemohli na tuto školní akci přijít, vytvořili krásná dílka doma a v dalších dnech je přinesli do mateřské školy.