21.10.2015 se uskutečnil v pořadí druhý jarmark pořádaný mateřskou školou. Dospělí – rodiče, prarodiče, starší sourozenci… připravili společně s dětmi k prodeji nejrůznější zboží, vlastnoručně vyrobené, uvařené, upečené, vypěstované… Návštěvníci jarmarku měli možnost ochutnat, vyzkoušet a zakoupit produkty z velké škály lidské činnosti. Prodávaly se i výrobky dětí v mateřské škole. K občerstvení byl horký punč i svařené víno, každý si mohl vlastnoručně usmažit staročeské „chudé“ placky. Děti měly možnost bavit se na různých zábavných stanovištích, např. „šaškova střela“, „Nezbedův koutek“. „velká opičí dráha“ i atraktivní střelnice – střelba ze vzduchovky na růže.

Ochota rodičů a ostatních členů rodiny k přípravě akce na zahradě mateřské školy, jejich kreativita a zápal pro věc mají zásluhu na zdárném průběhu jarmarečního podvečera. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří připravili krásné předměty a potravinářské výrobky, darovali do prodeje produkty své činnosti, kteří měli výdaje s pečením, vařením, nákupy, všem, kdo pomáhali s přípravou pomůcek, animátorům u dětských atrakcí. Velký dík všem štědrým kupujícím a přispěvovatelům. Děkujeme za krásný aktivní zážitek dětí, který prožily se svými rodiči či jinými členy rodiny, se svými kamarády. Finanční výtěžek z akce bude použit na potřeby dětí.