Jménem dětí děkujeme všem rodičům, kteří formou peněžitého nebo věcného daru přispěli na dětskou tombolu, která byla součástí karnevalu.