Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas a přivedli děti na tuto víkendovou akci. Všem dětem, které se nemohly z důvodu nemoci zúčastnit, přejeme brzké uzdravení. Velká pochvala patří všem dětem a učitelkám za nácvik vystoupení a rodičům za kostýmy a podporu.