Mateřskou školu navštívila Mgr. Kamila Nováková z MP Zlín. Besedovala s dětmi o různých bezpečnostních rizicích, se kterými se mohou setkat; poučila děti o tom, jak je nejlépe v dané situaci jednat (oslovení dítěte cizím člověkem, nález pohozené injekční stříkačky, setkání s neznámým psem, …). Seznámila děti s pravidly BESIP.

Další tři příslušníci MP Zlín – psovod, figurant a belgický ovčák Jerry – předvedli dětem výsledky výcviku (prvky poslušnosti, reakce psa na povely psovoda, zadržení pachatele).