28.02.2017 pořádala mateřská škola masopustní karneval. Ráz letošního karnevalu byl „sportem ke zdraví i k vítězství“. Soutěžilo se v různých pohybových disciplínách. Každý si odnesl sladkou medaili a veselou náladu. Na závěr čekala na všechny děti bohatá tombola, kterou zajistili rodiče dětí. DĚKUJEME!!!