Mikulášské nadělování proběhlo ve spolupráci s panem Koutníkem a studentkami Fakulty humanitních studii Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Děkujeme.