Paní Eva Bosáková zajistila vzdělávací exkursi a zaplatila dopravu pro všechny děti na blízkou farmu.

Děti nadšeně krmily a pozorovaly telata, krávy i býky, sledovaly jejich chování a ptaly se ošetřovatelů na jejich potřeby a chov. Zkoumaly funkce zemědělských strojů i technologii výroby sýra. Na závěr okolí kravína vyzdobily kresbami křídou.

Všechny děti dostaly darem přírodní sýr vyráběný na farmě.

DĚKUJEME PANÍ BOSÁKOVÉ ZA SPOLUPRÁCI A KRÁSNÝ ZÁŽITEK PRO DĚTI!