Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. Jsou zde popsány základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

NA TUTO STRÁNKU JSOU UMÍSŤOVÁNY PŘIPRAVENÉ SOUBORY VŠESTRANNÝCH AKTIVIT PRO DĚTI S POVINNOSTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

VIDEA K SOUBORŮM PŘIPRAVENÁ UČITELKAMI JSOU ZASÍLÁNA NA E-MAILOVÉ ADRESY A DO SKUPINY V APLIKACI WhatsApp.