Nejstarší děti (předškoláci) podnikly putování od mateřské školy ke škole vysoké. V centru Zlína sledovaly polohu i trasu ke dvěma základním školám a z venku si prohlédly jejich budovy (za čas budou školami většiny z nich), prohlédly si budovy několika středních škol, kde se studenti učí svým budoucím profesím a došly až k univerzitě. Paní učitelka jim vyprávěla o tom, jak bude jejich vzdělávání probíhat, od školy mateřské až po školu vysokou. Studentky humanitních studií UTB si pro děti připravily program. Děti se dokonce setkaly s paní děkankou a krátce s ní pobesedovaly. Dále následoval naučný program v muzeu.

Před univerzitou

Před univerzitou

Beseda s děkankou a studentkami

Beseda s děkankou a studentkami