BESEDA O VČELIČKÁCH

BESEDA O VČELIČKÁCH

Děkujeme paní Vrbové a panu Vrbovi za to, že si našli čas a přišli mezi děti do mateřské školy. Děti získaly spoustu nových poznatků a informací o životě a významu včel pro život na Zemi a také o zajímavé a užitečné zálibě jako je včelařství.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE

Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas a přivedli děti na tuto víkendovou akci. Všem dětem, které se nemohly z důvodu nemoci zúčastnit, přejeme brzké uzdravení. Velká pochvala patří všem dětem a učitelkám za nácvik vystoupení a rodičům za kostýmy a podporu.