NÁVŠTĚVA PŘÍSLUŠNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE ZLÍN

NÁVŠTĚVA PŘÍSLUŠNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE ZLÍN

Mateřskou školu navštívila Mgr. Kamila Nováková z MP Zlín. Besedovala s dětmi o různých bezpečnostních rizicích, se kterými se mohou setkat; poučila děti o tom, jak je nejlépe v dané situaci jednat (oslovení dítěte cizím člověkem, nález pohozené injekční stříkačky, setkání s neznámým psem, …). Seznámila děti s pravidly BESIP. Další tři příslušníci MP Zlín – psovod, figurant […]

DEN ZEMĚ

Děti z MŠ Kudlov slavily Den země jako každoročně mnoha ekologickými aktivitami, a to nejen v průběhu dubna. Mimo jiné také společným úklidem kousku přírody s rodiči a dalšími zájemci, nebo zapojením se v kampani ke Dni Země 2016, v rámci programu 21. 4. 2016 na náměstí Míru ve Zlíně. Mezi organizacemi, kterým odbor životního […]

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.  Za účelem realizace úklidových akcí „Ukliďme Česko“ byl založen Spolek Ekosomák Poskytuje know-how, v době hlavních úklidových vln (předem ohlášených velkých úklidů na jaře a na podzim) také pracovní rukavice […]

VYNÁŠENÍ ZIMY – VÍTÁNÍ JARA

VYNÁŠENÍ ZIMY – VÍTÁNÍ JARA

Za doprovodu lidových písní, říkadel, pranostik, pořekadel a rytmických nástrojů putovala Morana se svým průvodem Kudlovem, jako symbol odcházející zimy. Podle starého obyčeje byla v době  – po Smrtné neděli a před Květnou nedělí – vynesena k potoku. Zvyk praví, že Morana (Moréna, Mařena, Smrtka…) – figurína v ženských šatech odpluje po vodě. Přivítáme štědré a krásné […]

KUDLOVSKÁ SVĚTÉLKA 2015

KUDLOVSKÁ SVĚTÉLKA 2015

„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoliv totiž vchází světlo, tma tam brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.“ J. A Komenský „Končí práca na poli, krátí sa deň, dlůží sa noc, fujá větr, na valašských kotároch sa shání z pastvin, všecka nákluda v stodole. Na kopcoch sú […]

PODZIMNÍ JARMARK 2015

PODZIMNÍ JARMARK 2015

21.10.2015 se uskutečnil v pořadí druhý jarmark pořádaný mateřskou školou. Dospělí – rodiče, prarodiče, starší sourozenci… připravili společně s dětmi k prodeji nejrůznější zboží, vlastnoručně vyrobené, uvařené, upečené, vypěstované… Návštěvníci jarmarku měli možnost ochutnat, vyzkoušet a zakoupit produkty z velké škály lidské činnosti. Prodávaly se i výrobky dětí v mateřské škole. K občerstvení byl horký […]

SPANILÁ JÍZDA POHÁDEK

SPANILÁ JÍZDA POHÁDEK

22. září pořádala mateřská škola první společnou akci pro děti, rodiče, rodinné příslušníky i veřejnost v letošním školním roce, která byla součástí integrovaného bloku „Podzimní čarování“. Před budovou mateřské školy se sešly rodinné posádky roztodivných krásně a s fantazií vyzdobených vozítek. Následovala cesta k lesu. V prostředí lesa vytvářely rodinné týmy vlastní domečky z přírodnin […]

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE NA KUDLOVĚ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE NA KUDLOVĚ

30. dubna se v místní části Kudlov konala tradiční veřejná akce  „Pálení čarodějnic a stavění máje“. Učitelky s dětmi připravily program v lidovém duchu s názvem „Z moravské svatby“ – choreografie na lidovou hudbu s tématikou lásky mezi dívkou a chlapcem, stavění májky a obřadu svatby. 

JOSEFSKÝ JARMARK 2015

JOSEFSKÝ JARMARK 2015

 Ve středu 18.3.2015 jsme v mateřské škole uspořádali Josefský jarmark. Prodejci vyložili své výrobky na „stáncích“, chválili a nabízeli. Kupující měli možnost vybírat mezi nejrůznějšími laskominami, pěstitelskými a rukodělnými výrobky. Návštěvníků jarmarku bylo hodně. Ochutnali připravené dobroty, vyměnili si recepty a zkušenosti, pobesedovali, viděli ukázku pletení velikonoční pomlázky, měli možnost vytvořit si výrobky ve tvořivé dílničce […]