Děti v mateřské škole učí pracovat s literaturou, knihami, encyklopediemi, atlasy, mapami …., získávají poznatky o světě, o zemi, ve které žijí, o jiných zemích a národech, jejich kultuře i jazycích, kterými mluví. Časem zjistí, že některé jazyky jsou si podobné, jiné jsou tak rozdílné, že jim nerozumí, pokud se je nenaučí. Druhý týden v lednu přišel mezi děti pobesedovat pan Hanus – národností Slovák. Četl dětem pohádku ve slovenštině a vyprávěl si s nimi ve svém rodném jazyce. Děti si hrály se slovy – říkaly různá slova, která pan Hanus překládal do slovenštiny. Všímaly si a vnímaly rozdíly i podobnosti obou jazyků.

Děkujeme panu Hanusovi za čas, který dětem věnoval.