Děti získávaly informace a praktické zkušenosti v oblasti bezpečného chování a jednání v různých situacích a v oblasti BESIP.

Praktické ukázky výcviku policejního psa.