Ukázky výcviku psa; seznámení dětí se správným chováním a jednáním při kontaktu s neznámým psem; informace o tom, jak o psa pečovat; praktické ukázky apod.