Mezi děti přišli pobesedovat paní Jana Vrbová a pan Jan Vrba. Předali dětem velice zajímavé poznatky o životě včely a celého včelstva, o životě včel v úlu, o jejich úžasné organizaci práce. Děti zjistily, že bez včeliček by těžko existoval život na Zemi. Seznámily se s prací včelaře i s některými jeho pomůckami. Měly možnost poslouchat, dívat se, přemýšlet a ptát se na vše, co je zajímá.