Děkujeme paní Vrbové a panu Vrbovi za to, že si našli čas a přišli mezi děti do mateřské školy. Děti získaly spoustu nových poznatků a informací o životě a významu včel pro život na Zemi a také o zajímavé a užitečné zálibě jako je včelařství.