V období před začátkem adventu se děti připravují na tradiční společenskou akci v naší místní části – rozsvícení vánočního stromu. Učí se vnímat a cítit, co období adventu přináší do života lidí. Letos jsme opět s dětmi připravili pásmo lidových koled a říkanek s rytmickými nástroji, v oblečení ve folklórním duchu. I nejmenší děti se tak učí vystupovat na veřejnosti, ve velkém prostoru, zbavovat se ostychu a posilovat si sebevědomí tím, co už dokáží.