V listopadu se konal II. ročník akce s názvem „Kudlovská světélka“, letos svatomartinská. S dětmi se snažíme oživit pospolitost a společně s ostatními lidmi připomenout motiv svátku svatého Martina – do tmy a chladu přinášet světlo a teplo. Tak jako před mnoha sty lety římský důstojník Martin prokázal soucit se žebrákem, když mu daroval půlku svého vojenského pláště. V předvečer se účastnící akce sešli v zahradě mateřské školy s lucerničkami – většinou doma s rodiči nebo ve školce vlastnoručně vyrobenými, v kruhu si  předávali světélko jako symbol lidského tepla, zapálili světélka ve svých lucerničkách. Za zpěvu, říkání pranostik a dobré nálady se průvod vydal Kudlovem ke „křížku“. Tady byl zvolen představitel Martina z řad přítomných tatínků, který dostal plášť a meč a symbolicky tu položil za všechny světlo, aby svítilo všem lidem. Nakonec si všichni připili svařeným vínem. Podařil se vytvořit emociální zážitek s nádechem vyjímečnosti pro děti, jejich rodiče a ostatní přítomné.