Školní rok 2019/2020 začíná 1.9.2020 a trvá do 31.8.2021.

Provozní doba: denně 6:15 – 16:15 h.

Podle školního řádu musí zákonný zástupce s dítětem opustit budovu mateřské školy nejpozději v 16:15 h.

————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————