SPANILÁ JÍZDA POHÁDEK

SPANILÁ JÍZDA POHÁDEK

22. září pořádala mateřská škola první společnou akci pro děti, rodiče, rodinné příslušníky i veřejnost v letošním školním roce, která byla součástí integrovaného bloku „Podzimní čarování“. Před budovou mateřské školy se sešly rodinné posádky roztodivných krásně a s fantazií vyzdobených vozítek. Následovala cesta k lesu. V prostředí lesa vytvářely rodinné týmy vlastní domečky z přírodnin […]

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE NA KUDLOVĚ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE NA KUDLOVĚ

30. dubna se v místní části Kudlov konala tradiční veřejná akce  „Pálení čarodějnic a stavění máje“. Učitelky s dětmi připravily program v lidovém duchu s názvem „Z moravské svatby“ – choreografie na lidovou hudbu s tématikou lásky mezi dívkou a chlapcem, stavění májky a obřadu svatby. 

JOSEFSKÝ JARMARK 2015

JOSEFSKÝ JARMARK 2015

 Ve středu 18.3.2015 jsme v mateřské škole uspořádali Josefský jarmark. Prodejci vyložili své výrobky na „stáncích“, chválili a nabízeli. Kupující měli možnost vybírat mezi nejrůznějšími laskominami, pěstitelskými a rukodělnými výrobky. Návštěvníků jarmarku bylo hodně. Ochutnali připravené dobroty, vyměnili si recepty a zkušenosti, pobesedovali, viděli ukázku pletení velikonoční pomlázky, měli možnost vytvořit si výrobky ve tvořivé dílničce […]

BESEDA S VYSOKOHORSKÝM NOSIČEM

Ve středu 4. 3. 2015 navštívil děti v mateřské škole horský nosič z Vysokých Tater pan Hanus. Připravil pro děti velmi poutavou interaktivní přednášku se zapojením všech smyslů a celého těla. “Na vlastní záda“ si děti mohly vyzkoušet, osahat a obhlédnout profesionální “krosnu“ a poslechnout si, jak se s ní pracuje, kdy a jak si tělo nosiče musí odpočinout […]

BESEDA S LÉKAŘEM

BESEDA S LÉKAŘEM

  V rámci probírané integrované tematické části o lidském těle a o zdraví se ve středu 25.02. uskutečnila beseda dětí s lékařem – s panem MUDr. Palíškem. Pan Palíšek připravil zajímavou interaktivní přednášku. Děti si zopakovaly a procvičily poznatky o anatomii lidského těla, seznámily se také např. s funkcí rentgenu. Děti zároveň získaly povědomí o profesi lékaře. […]

KONEC MASOPUSTU 2015

KONEC MASOPUSTU 2015

Masopustní období jsme zakončili fašankovým průvodem. Veselý průvod v maskách se vydal ulicemi Kudlova v pondělí a v úterý na tradiční obchůzku. Děti předvedly lidové masopustní písničky, říkadla a pořekadla, zatančily  divákům „kalamajku“, chlapci pak tanec „Pod šable“. Panímámy čekaly na děti s bohatou výslužkou. Děkujeme všem rodičům, kteří dětem připravili masky a kostýmy a […]

BESEDA S RODILÝM MLUVČÍM

BESEDA S RODILÝM MLUVČÍM

Děti v mateřské škole učí pracovat s literaturou, knihami, encyklopediemi, atlasy, mapami …., získávají poznatky o světě, o zemi, ve které žijí, o jiných zemích a národech, jejich kultuře i jazycích, kterými mluví. Časem zjistí, že některé jazyky jsou si podobné, jiné jsou tak rozdílné, že jim nerozumí, pokud se je nenaučí. Druhý týden v lednu přišel mezi děti […]

HRA „CO SE STALO V BETLÉMĚ“

HRA „CO SE STALO V BETLÉMĚ“

Další událostí  s několikaletou tradicí se stala vánoční hra o narození Ježíše. Námět je vždy stejný, ale provedeni pokaždé jiné. Příprava představení je náročná pro malé herce, scénáristy a režiséry i kostyméry a maskéry, zato výsledek je úžasný. Věříme, že děti v předvánoční době opět potěšily své diváky. Děkujeme všem šikovným a nápaditým rodičům za přípravu […]

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2015

V období před začátkem adventu se děti připravují na tradiční společenskou akci v naší místní části – rozsvícení vánočního stromu. Učí se vnímat a cítit, co období adventu přináší do života lidí. Letos jsme opět s dětmi připravili pásmo lidových koled a říkanek s rytmickými nástroji, v oblečení ve folklórním duchu. I nejmenší děti se tak učí […]

„KUDLOVSKÁ SVĚTÉLKA“ 2015

„KUDLOVSKÁ SVĚTÉLKA“ 2015

V listopadu se konal II. ročník akce s názvem „Kudlovská světélka“, letos svatomartinská. S dětmi se snažíme oživit pospolitost a společně s ostatními lidmi připomenout motiv svátku svatého Martina – do tmy a chladu přinášet světlo a teplo. Tak jako před mnoha sty lety římský důstojník Martin prokázal soucit se žebrákem, když mu daroval půlku […]