ŠKOLNÍ VÝLET

Letos to byla cesta do Vnorov, odtud plavba lodí po Baťově kanálu, absolvování pohádkové stezky s plněním úkolů a odměnou, plavba lodí zpět a návrat autobusem do MŠ.

DOPOLEDNE NA FARMĚ

Návštěva farmy na Kudlově – získávání informací o způsobu péče o hospodářská zvířata, informací o jejich užitku a seznámení s mnoha dalšími informacemi o chovu zvířat a práci na farmě. 

KARNEVAL

Konec masopustu a náš karneval s bohatým programem, soutěžemi, tancem a bohatou tombolou. Děkujeme všem rodičům za příspěvky do tomboly – věcné a finanční dary.